วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังที่ได้จากวิชานี้

1.การหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต
2.ความหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.การสร้าง e-mail เป็นของตนเองโดยสมัครที่ gmail
4.การส่งงานและรูปโดยการแนบไฟล์
5.การเรียนรู้กับสื่อนวัตกรรมอื่นๆ
6.การสร้างบล็อกเป็นของตนเอง
7.เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก
8.การเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นได้พอกพูนความรู้ที่มีอยู่เดิม

ไม่มีความคิดเห็น: